S1:  Tag ca 2,5cm långt och 0,8cm brett.
4 bokstäver får plats.
Tillkommer kostnad för stansning.
Pris 50Kr

S2:  Tag ca 3,5cm långt och 0,8cm brett.
6 bokstäver får plats.
Tillkommer kostnad för stansning.
Pris 55Kr