S20: Stav med 4 sidor, ca 0,7 cm bred och ca 4 cm lång.
2 sidor kan ha 8 bokstäver och 2 sidor kan ha 7 bokstäver (pga hål för ring).
Tillkommer kostnad för stansning.
Pris 75 Kr

Det finns 2 olika sorters hjärtan att stansa in.
Staven till höger visar de olika, nr 1 och nr 2.

Nr 1 är ca 0.5 bred och ca 0.5 långt.
Nr 2 är ca 0.4 bred och ca 0.4 långt.

Pris 25 kr per stansat hjärta.