S10: Platt bricka ca 2 cm bred och ca 3.5 cm lång.
Plats med  max 5 bokstäver på bredden.
På längden får det plats max 6 bokstäver.
Tillkommer kostnad för stansning.
Pris 50Kr

S11: Bricka ca 2 cm bred och ca 3.5 cm lång.
Max 4 bokstäver på bredden och 6 st på längden.
Tillkommer kostnad för stansning.
Pris 55Kr

S12: Fyrkantig bricka, ca 2 cm bred och 2 cm lång.
Max 5 bokstäver på längden eller bredden.
Tillkommer kostand för stansning.
Pris 50 kr